Huomiot Kennelliiton 1.4. julkaisemista vakiosopimuslomakkeista

Kaksi koiria elämänsä harrastanutta juristia, varatuomari Marja Blomqvist ja OTK, LL.M Kirsi Ola, ovat koonneet näkemyksiään uusista vakiosopimuksista. Heillä on kokemusta mm. Kennelliiton kurinpitolautakunnan jäsenenä ja Kennelliiton kasvattajatoimikunnan lakimiesjäsenenä.

Luettuasi tiedoston ymmärtänet, miksi on aivan kestämätön ajatus, että 1.1.2022 lähtien kaikkien kasvattajien olisi pakko käyttää näitä sopimuksia.