ONNELLINEN ROTUKOIRA

– vastuullinen valinta


#onnellinen rotukoira -kampanja on Suomen Koirankasvattajat ry:n kampanja, jossa tavoite on, että vastuullisesti kasvatettuihin suomalaisiin rotukoiriin kiinnitettäisiin enemmän huomiota. Mediassa on säännöllisesti uutisia sekä pentutehtaiden pennuista, laittomista tuontipennuista ja sairaista rescue-koirista ja mm. antibioottiresistanssien löytymisestä niiltä. Eläinlääkärit ja viranomaiset suosittelevat välttämään näitä reittejä tulevia koirien hankintaa.

Kohuotsikoiden sijaan huomiota tulisi saada oikeat ja vastuulliset valinnat. Suomalainen rotukoiran kasvatus on pitkäjänteistä ja laadukasta. Monivuotinen työ yhdessä Kennelliiton sekä rotujärjestöjen kanssa terveiden ja hyväluonteisten rotukoirien kasvattamiseksi ansaitsee tulla kuulluksi. Suomalaisen vastuullisen kasvattajan rotukoirat ovat harkiten kasvatettuja, hyviä sekä turvallisia valintoja perheenjäseniksi. Siksi niitä voidaan kutsua onnellisiksi rotukoiriksi.

SuKoKa kouluttaa jatkuvasti jäsenistöään, järjestää terveystarkastuksia ja pitää yllä kasvattajien etua. SuKoKa haluaakin nyt nostaa katseen hyvään suomalaiseen rotukoirakasvatukseen #onnellinenrotukoira-kampanjan avulla.

Vuoden 2021 teema on ”Onnellinen rotukoira – suosi kotimaista kasvatusta”. Suosimalla kotimaista vastuullista kasvatusta, ostaja ostaa koiran, jolla on historia. Koiranetistä on tarkistettavissa koiran vanhempien ja sukulaisten historia ja terveystarkastukset mahdollisesti vuosikymmenien taakse. Kotimaisella koiralla on kasvattaja, jolta saa apua ja tukea pitkälle sen elämän varrelle. Tällä teemalla julkaisemme artikkeleja ja järjestämme jälleen kesällä valokuvauskilpailun. Vuoden aikana tullaan julkaisemaan myös esite sekä netissä että painettuna.

Kampanjan materiaalit ja artikkelit on jaettavissa sosiaaliseen mediaan. Vuoden 2021 aikana tulemme myös järjestämään mm. kuvakilpailun ja julkaisemaan artikkeleja kampanjan teemalla.

Lisätietoja luennoista sekä median yhteydenotot:
Molli Nyman, molli.nyman@sukoka.fi
#onnellinenrotukoira-kampanjan valokuva: Mikko Marttinen / kuvauksellista.kuvat.fi

[adrotate banner="3"]
[adrotate banner="4"]
Vastuullinen kasvatus aikaansaa onnellisia rotukoiria

Suomalainen rotukoirakasvatus on monin eri tavoin maailman huippua. Vastuullinen kasvatus ja sen tulokset jäävät helposti sairaiden tuontikoirien shokkiotsikoiden alle. Hyvä ja onnistunut terveyden sekä rodunomaisuuden jalostus ei myy otsikoilla. On hyvä välillä muistuttaa, mistä suomalainen huippukasvatus koostuu.

Suomessa kasvatus tapahtuu tavallisten ihmisten toimesta, eikä suurkenneleissä, ja kuten tiedämme, on ihmisiä erilaisia. Suurin osa suomalaisista haluaa toimia eettisesti ja sääntöjä noudattaen. Näin Suomesta on tullut lukuisia menestyviä kasvattajia aikojen saatossa heidän oppiessaan enemmän kynologiasta – koiranjalostustieteestä. Menestys ja hyvät kokemukset vetävät perässään myös uusia harrastajia aloittamaan omaa kasvatustoimintaa vanhojen kasvattajien siipien suojissa. Näin kasvatuskulttuuri on Suomessa edennyt nykyisiin mittoihinsa ja saavutuksiin.

Ikävä kyllä, myös rajojen rikkojia löytyy ja jopa sääntöjen totaalista alittamista. Näistä maineen mustaajista käytetään yleisnimitystä ”pentutehtailu” toiminnan tuotannollisen tarkoituksen mukaan. Aika ajoin tällaisia tapauksia löytyy Suomestakin, joko tahallisesti tai kasvattajan elämänhallinnan pettäessä.

Pentutehtailun tuotteita ja rescue-koiria tuodaan hyvin järjestäytyneen tuonnin avulla Suomeen jo siinä määrin, että asiaan ovat puuttuneet monet viranomaistahot. Niin kauan, kuin halvoille koirille löytyy koteja, löytyy trokareita, jotka tuovat maahan näitä epämääräisissä ja huonoissa oloissa kasvaneita pentuja. Tämä syö valitettavasti mainetta asiansa hyvin hoitavilta suomalaisilta kasvattajiltakin.

Jo Euroopassa keskimääräiset kennelit ovat kymmenien koirien kasvatusyksiköitä, jossa työtä tehdään ammattimaisesti. Suomalaisen pennunostajan etuna on kasvattajan hyvin tuntemat koirat ja tärkeä ”näppituntuma” omaan linjaansa. Suomalaiselle vastuulliselle kasvattajalle koirat ovat tärkeitä muutenkin kuin pentujen tuottajana ja niiden terveystutkimukseen ja hoitoon satsataan paljonkin.

Pitkäjänteinen ja moraalisesti korkeatasoinen koirankasvatus Suomessa on verrattavissa kirkkain tuloksin kaikkien muiden maiden kasvatukseen. Suomessa koiraharrastus on suurilukuista väkimäärään verrattuna ja aktiiviset harrastajat ovat usein myös kasvattajia. Suomalaiset tunnetaan sekä taitavina kasvattajina, että hyvinä anatomian, sairauksien ja jalostuksen tuntijoina. Meillä on korkeatasoinen rotujärjestöjen ja Suomen Kennelliiton organisoima tutkimustyö monien sairauksien osalta ja niiden ehkäisemiseksi laadittu Pevisa (perinnöllisten vikojen ja sairauksien ehkäisyohjelma), jota pohjoismaiden ulkopuolella juurikaan ei tavata tai jopa pidetä tärkeänä. Tämän soisi saavan enemmän huomiota samalla, kun sairaista tuontikoirista kirjoitetaan.

Suomalaiseen mentaliteettiin kuuluu nöyryys ja työn tekeminen niin hyvin kuin on mahdollista. Se näkyy järjestäytyneiden kasvattajien joukossa korkeina tuloksina niin terveys kuin koe- ja kilpailutuloksissa. Mutta ennen kaikkea se näkyy perusteellisena työnä jalostuksen ja pentujen hoidon osalta. Vastuulliset kasvattajat haluavat kuulla pentujen elämästä – mahdollisista iloista ja suruista sekä sairauksistakin elämän aikana, jotta pystyvät kasvattamaan entistä varmemmalla tuntumalla riskejä välttäen. Mikäli vikoja ilmenee, niitä ostajalle myös korvataan. Onnellisen rotukoiran jalostus vaatii vastuuntuntoa kasvattajalta.

Myös riitatapauksia esiintyy harvemmin tarkkaa työtä tekevien ja koulutettujen kasvattajien koirankaupassa jo ihan rehellisen myyntityön kautta. Suomen Kennelliitto on tehnyt lain täyttämät kauppasopimukset, joita käyttämällä vältetään jo suurin osa riidoista. Sopimukset ja ohjeet pennun hoitoon ovat esimerkki pentutehtailijan ja vastuullisen kasvattajan erottamiseksi. Muita ominaisuuksia on ihan perusasiat: tavoitettavuus ennen sekä jälkeen kauppojen ja pentujen sekä emän näkeminen kasvuympäristössään. Vastuullinen kasvattaja haluaa tietää myös ostajasta tietoja sekä olla selvillä ostajan tietotaidosta selvitä kyseisen rodun pennun hoidosta ja kasvatuksesta. Kaupassa on siis aina kaksi osapuolta, joiden vilpittömästi kohdatessa syntyy hyvä alku onnelliselle pennun elämälle.

Suomen Koirankasvattajat ry on toiminut vuodesta 1993 vastuullisen rotukoirankasvatuksen edistämiseksi mm. kouluttamalla kasvattajia ja järjestämällä yhteisiä terveystarkastuksia. SuKoKa toimii kasvattajan etujärjestönä ja edunvalvojana ja samalla myös terveen koirankasvatustyön ja jalostuksen edistäjänä.

VASTUULLINEN KASVATTAJA
- Tukee ja auttaa koiranostajaa kaikissa koiranpitoon liittyvissä asioissa koiran koko elämän ajan.
- Hoitaa emän ja pennut hyvin, luovuttaa pennun eläinlääkärintarkastamana, mikrosirutettuna, madotettuna ja rekisteröitynä Suomen Kennelliittoon.
- Tekee aina pentua myydessään kirjallisen kauppasopimuksen ja käyttää Suomen Kennelliiton sopimuspohjia.
- Tuntee hyvin jalostukseen käyttämiensä koirien suvut, koirien luonteet ja terveystilanteen ja käyttää jalostukseen vain terveitä ja hyväluonteisia koiria
- Luovuttaa pennun uuteen kotiin aikaisintaan 7 viikon iässä
- Antaa pennun mukana kattavat pennunhoito-ohjeet
VASTUULLINEN KOIRANOSTAJA
- Tutustuu rotuun sekä rodun rotujärjestöön/yhdistykseen
- Hankkii lisätietoa kennelliitosta / hankikoira.fi
- Tapaa kasvattajan ja tämän koirat ennen ostopäätöstä
- Kuuntelee kasvattajaa
- Tutustuu pennun sukutauluun ja koiriin sukutaulussa
- Tutustuu rodunmukaisiin hoito-ohjeisiin sekä pennun hoito-ohjeisiin

Pennun hankinta turvallisesti ja vastuullisesti

Koiran hankinta on yksi elämän suuria hankintoja sekä valintoja. Se vaikuttaa elämän kulkuun mahdollisesti yli kymmenen vuotta jokapäiväisesti. Hankintaa aloitettaessa mielessä on monia kysymyksiä. Oheisen listan avulla voit tehdä koiran hankinnan mahdollisimman turvallisesti ja vastuullisesti.

Tutustu valitsemasi rodun rotujärjestöön
Rotujärjestön tai rotua harrastavan yhdistyksen sivulta saat varmasti kattavan tietopaketin rodusta, löydät mahdollisesti jo suoraan pentulistan ja kasvattajien yhteystietoja.

On tärkeää lukea rodulla esiintyvistä sairauksista ja mitä terveystarkastuksia rotujärjestö suosittelee jalostukseen käytettäville koirille. Muista kysyä näistä tarkastuksista pentuja tiedustellessasi.

Lisätietoja Kennelliitosta ja hankikoira.fi
Kennelliiton sivuilta löydät helposti yleistä tietoa eri harrastuksista ja myös koiran hankinnasta. hankikoira.fi sivustolta löydät erittäin kattavan tietopaketin koiran hankintaan.

Kasvattajan ja pentujen tapaaminen
Kun olet löytänyt potentiaalisen pentueen tai kasvattajia, on aika tavata heidät. On tärkeää, että saat tavata pentueen siinä ympäristössä, missä se on kasvanut. Pentujen emän ja mahdollisesti muiden sukulaisten tapaaminen on sekä mielenkiintoista, että hyödyllistä. Tiedät tarkemmin emän ja sukulaisten luonteista, niiden ulkonäöstä ja sukutaulun koirat saavat elävää konkreettiaa. Sukutaulua mahdollisesti katsoessa saat paljon lisätietoa koirasi taustasuvusta.

Voitte yhdessä käydä läpi, millaisia sairauksia rodusta löytyy ja millaiset ovat ilmenemisriskit kyseisille sairauksille ja vioille. Kasvattajalla saattaa olla tärkeitä ruokintaohjeita esimerkiksi kasvuhäiriöiden tai muiden vikojen ehkäisemiseksi. Terveysasiat ja riskit kannattaa ottaa puheeksi, jotta osaat varautua realistisesti ennen pennun hankintaa.

Nartun luonne on hyvin tärkeä, sillä pennut saavat emästään oppia perityn luonteen lisäksi. Emällä on suuri vaikutus siihen, miten pennut ottavat esimerkiksi vieraat vastaan.

Yhteistyö kasvattajan kanssa on tärkeää jatkossakin, joten voit varmasti palata kysymyksilläsi käynnin jälkeenkin ennen pennun luovutusta. Jos taas asioita jää vaivaamaan, mieti olisiko syytä vielä tavata muitakin kasvattajia tai ottaisitko pennun toisesta pentueesta.

Kauppojen tekeminen
Kaupat pitää ehdottomasti tehdä kirjallisesti ja mieluiten Kennelliiton kaavakkeita käyttäen. Näin kaikki tärkeät asiat tulee sovittua ja sinulla on hyvä turva mahdollisten ongelmien ilmetessä. Lisäehdoista ei saa muodostua kohtuuttomia, joten käykää yhdessä läpi kauppakirjan asiat ennen allekirjoitusta.

Kauppakirjan liitteenä sinun tulee saada pentujen kirjalliset hoito- ja ruokintaohjeet. Myös kopio eläinlääkärin tarkastusraportista tulee olla mukana tai nähtävillä. Saat mahdollisesti rotuyhdistyksen materiaalia ja Kennelliiton Iloinen Pentu -oppaan.

Kaupan jälkeen
Hoida rokotukset ajallaan, jotta vältyt riskeiltä saada pennulle hengenvaarallinen tauti. Noudata kasvattajalta saamiasi ruokintaohjeita sekä muita hoito-ohjeita, jotta pentu kasvaa varmasti tasapainoisesti. Kysy rohkeasti kasvattajalta, mikäli et ymmärrä jotain ohjetta tai tulee mieleen lisäkysymyksiä. Kasvattaja on sinua varten ja mielellään auttaa sinut hyvään alkuun.

Muista lähettää omistaja-ilmoitus, jonka sait rekisteripapereiden ohessa. Näin koirasi mikrosirulla löytyy yhteystietosi Kennelliitosta, mikäli koirasi karkaa tai katoaa.

Harkitse viimeistään tässä kohtaa vakuutuksen ottamista. Pentu on herkkä hyppimään ja leikkimään myös itselleen vaarallisesti. Vakuutus maksaa nopeasti itsensä takaisin, jos joudut turvautumaan päivystysaikaan eläinlääkärillä tarkastuksessa.

Voit liittyä Kennelliittoon ja rotua harrastavaan yhdistykeen, jotta saat paljon lisätietoa lehdistä. Samoin saat tietoa mahdollisista rotusi tapahtumista, leireistä, terveystarkastuksista yms.

Nauti pentuajasta, sillä se on nopeasti ohi!