Syyskokous 2022

Aika:
20.11.2022 klo 15.00 alkaen

Paikka:
Kokous järjestetään hybridikokouksena sekä internetin välityksellä että paikan päällä Clarion Hotel Aviapolisissa osoitteessa Karhumäentie 5, 01530, Vantaa.

Ilmoittautuminen viimeistään 13.11.2022:

Ilmoittaudu Forms-lomakkeella: https://forms.gle/ToWuMXVmDZrA14RU7  

Yhdistysjäsenten tulee ilmoittautua sähköpostitse osoitteeseen vuosikokous@sukoka.fi ja toimittaa ilmoittautumisen yhteydessä joko pöytäkirjan ote tai valtakirja, josta ilmenee yhdistyksen äänivaltaa käyttävän jäsenen nimi.

Esityslista: 

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, todetaan läsnäolijat ja äänioikeus 
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet, toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2023. Hallituksen esittämät liittymis- ja jäsenmaksut:
  • Liittymismaksu 15 €, minkä osalta päätetään, että hallitus voi harkintansa mukaan poistaa liittymismaksun päättämänsä jäsenhankintakampanjan/-kampanjoiden ajaksi
  • Jäsenmaksu 35 €
  • Kannatusjäsenmaksu 35 €
  • Perhejäsenmaksu 10 €
  • Nuorisojäsenmaksu 10 €
  • Yhdistysjäsenmaksu 35 €
 6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodeksi 2023
 7. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten* tilalle sääntöjen 10 §:ää noudattaen.
 8. Valitaan hallitukselle yhdestä kolmeen (1-3) varajäsentä*
 9. Valitaan kaksi (2) tilin- tai toiminnantarkastajaa ja heille yksi varahenkilö. Toiminnantarkastajien sijaan voidaan vaihtoehtoisesti valita KHT- tai HT-pätevyyden omaava tilintarkastaja ja varatilintarkastaja toimintakaudelle 2023
 10. Valitaan tarvittaessa edustajat kenneljärjestöjen kokouksiin
 11. Käsitellään hallituksen kokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet
 12. Käsitellään jäsenten tekemät aloitteet
 13. Käsitellään muut asiat, jotka kokous toteaa kiireelliseksi vähintään 3/4 määräenemmistöllä annetuista äänistä ottaen huomioon yhdistyslain 23§:n määräykset.

* Erovuorossa

 • varsinaiset erovuorossa olevat jäsenet: Anu Hämäläinen, Johan Juslin ja Ilkka Nurmela, lisäksi erostaaan vuoden 2022 lopussa on ilmoittanut Marja Wuorimaa, jonka tilalle valitaan uusi jäsen 1-vuotiskaudelle.
 • varajäsenet (1 v kausi) 3 kpl: Anu Helle, Eva Vilamo ja Nina Viskari